Hướng dẫn thay đổi địa chỉ DNS trên windows 10

DNS là gì?: DNS viết tắt của từ Domain Name System là một dịch vụ cho phép bạn gõ 1 địa chỉ tên miền thân thiện trong trình duyệt web để truy cập trang web. Bất kỳ máy tính nào đã kết nối mạng nhận được 1 địa chỉ IP để tương tác với các thiết bị khác. Tuy nhiên các địa chỉ IP này không dễ nhớ, DNS cung cấp kỹ thuật để dịch tên miền thân thiện như Tinhte.vn vào 1 địa chỉ IP để máy tính có thể hiểu. Đầu tiên trình duyệt web sẽ gửi 1 yêu cầu để máy chủ DNS giải quyết tên trang web vào 1 địa chỉ IP. Khi địa chỉ được tìm thấy, nó trả về và trình duyệt tải xuống các nội dung và hiển thị trang web. Thường thì bạn sẽ không nhận được thông báo nào về các tiến trình này, bởi vì vấn đề này diễn ra nhanh (trong mili giây). Nhưng nếu hệ thống phân giải tên miền bạn sử dụng không tin cậy, nó sẽ làm cho mạng của bạn bị chậm, hoặc bạn muốn sử dụng nhanh hơn hoặc cho nhiều máy chủ riêng. Windows 10 sẽ cho phép bạn thay đổi thành bất kỳ dịch vụ nào bạn muốn.

>>>> Bạn đang xem: Hướng dẫn thay đổi địa chỉ DNS trên windows 10

Cách 1: Thay đổi DNS sử dụng Control Panel
1. Mở Control Panel.
2. Chọn Network and Internet.
3. Chọn tiếp Network and Sharing Center.
4. Chọn Change adapter settings trong panel bên trái

5. Nhấn chuột phải vào mạng bạn đang kết nối và chọn Properties

6. Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

7. Nhấn vào Properties

8. Nhấn tiếp vào Use the following DNS server addresses

9. Gõ vào “preferred” and “alternate” của DNS server

Nếu bạn đang sử dụng Google Public DNS, OpenDNS hoặc CloudFlare bạn có thể sử dụng các cài đặt sau:

Google Public DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
OpenDNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220
Cloudflare: 1.1.1.1 và 1.0.0.1

Nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 2 địa chỉ DNS bạn có thể nhấn Advanced và trên tab DNS bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa các hệ thống phân giải mà bạn muốn. Bạn có 1 tùy chọn trên cạnh để cài đặt DNS ưu tiên

10. Nhấn OK
11. Nhấn Close
Cách 2. Sử dụng cmd

1. Nhấn Start
2. Nhập vào Command Prompt và chuột phải vào kết quả đầu tiên tìm được và chọn Run as administrator
3. Nhập lệnh sau để thay đổi cài đặt mạng và nhấn enter
4. Nhập tiếp lệnh sau để xác nhận tên của network adapters và nhấn enter
5. Gõ tiếp lệnh sau để đặt DNS IP và nhấn enter
Trong lệnh trên thay đổi ADAPTER-NAME với tên network adapter bạn đã xác nhận ở bước 4 và thay đổi X.X.X.X với địa chỉ IP DNS bạn muốn sử dụng

Nếu bạn đang sử dụng Google Public DNS, OpenDNS hoặc CloudFlare bạn có thể sử dụng các cài đặt sau:

Google Public DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
OpenDNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220
Cloudflare: 1.1.1.1 và 1.0.0.1

6. Gõ lệnh sau để thêm alternative DNS IP và nhấn enter

Trong lệnh trên thay đổi ADAPTER-NAME với tên network adapter bạn đã xác nhận ở bước 4 và thay đổi X.X.X.X với địa chỉ IP DNS thứ 2 mà bạn muốn sử dụng

Nếu bạn cần thêm nhiều địa chỉ DNS bạn có thể nhắc lại các bước ở trên nhưng số của index lên 1
Ví dụ: interface ip add dns name=”ADAPTER-NAME” addr=”X.X.X.X” index=3

Sau khi hoàn tất các bước này, windows 10 sẽ sử dụng địa chỉ DNS mới để phân giải tên miền thành địa chỉ số để thiết bị của bạn có thể hiểu được

Cách 3. Thay đổi DNS trong Settings

1. Mở Settings.
2. Nhấn Network & Internet.
3. Nhấn vào Ethernet (hoặc wifi phụ thuộc kết nối mạng của bạn).
4. Chọn mạng bạn đã kết nối

5. Trong IP settings chọn Edit

6. Sử dụng Edit IP settings trong menu đổ xuống và chon Manual
7. Bật IPv4
8. Gõ địa chỉ “Preferred DNS” và “Alternate DNS”

Nếu bạn đang sử dụng Google Public DNS, OpenDNS hoặc CloudFlare bạn có thể sử dụng các cài đặt sau:

Google Public DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4
OpenDNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220
Cloudflare: 1.1.1.1 và 1.0.0.1
9. Nhấn Save
10. Khởi động lại máy tính của bạn

Khi hoàn tất các bước trên địa chỉ DNS mới sẽ có hiệu lực và bây giờ kết nối với mạng bằng bộ phân giải mới

Chúc bạn thành công!

Leave A Reply